A A A

Krucjata Eucharystyczna

 

Eucharystia jest główną i centralną racją bytu sakramentu kapłaństwa - Jan Paweł II

 

W roku 2010  w diecezji tarnowskiej zakończyliśmy 

Eucharystyczną Krucjatę w intencji kapłanów. 

 

Polega ona na ofiarowaniu tylu Eucharystii i Komunii św. ile lat ma dany kapłan.

 

Ogarnięto nią  1893 kapłanów tj. 100675 ofiarowanych Eucharystii.

 

 

Jest to dar wdzięczności wiernych za dar kapłaństwa, oraz każdy sakrament przyjęty w ich życiu.

Krucjata Eucharystyczna trwa nadal i można ją kontynuować za członków swoich rodzin, oraz dzielić się tym darem w innych diecezjach.

 

Wszelkie informacje nt. Krucjaty pod nr tel.

 

 

tel. 504401529