A A A

Akt miłości miłosiernej

 

Jezu, Zbawicielu nasz!
W obecności Maryi, naszej Matki, Aniołów i Świętych
zbliżam się z wiarą, ufnością i miłością
do Twego Najświętszego Serca, otwartego dla nas na krzyżu.


(Stanąć w duchu pod krzyżem Pana Jezusa, patrząc na Jego Serce)

Ufając w Twoją Miłość do nas, słabych ludzi,
zagrożonych napaściami duchów ciemności,z pomocą Aniołów i Świętych
obmywam w Twej życiodajnej, oczyszczającej Wodzie
siebie i moich braci.

 

(Można wymienić konkretne osoby i grupy ludzi – żyjących i zmarłych)

Z Aniołami i Świętymi oddaję hołd, cześć i uwielbienieTwojej Boskiej Krwi...


(Zatrzymać się na moment adoracji)

 

i z ich pomocą zanurzam w niej siebie i moich braci.

Synu Boży, nasz Odkupicielu!
Dla Bolesnej Twej Najświętszej Matki proszę Cię:

 • zmyj z nas brud grzechu Wodą z Twego Serca,
 • zdejmij z oczu bielmo i ulecz nasze rany mocą Ran Twoich,
 • przyjmij nas, obmytych i naznaczonych Twoją Krwią,
  do Twego Najmiłosierniejszego Serca,
  abyśmy doznali w Nim ocalenia i uświęcenia,
 • w godzinie naszej śmierci, błagam, przyjdź, Jezu,
  i jako nasz Starszy Boski Brat przedstaw nas Bogu Ojcu,
  którego dziećmi wszyscy jesteśmy.

 

Imprimatur. Za zgodą Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej z dnia 11 kwietnia 2008r.  N. 499/2008.