A A A

Kim jesteśmy

 

Jesteśmy grupą posługującą modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem prosząc o łaskę nawrócenia dla ludzi trwających w grzechu.
          Każdy, kto należy do naszej wspólnoty zobowiązuje się przez 1 godzinę w tygodniu trwać na modlitwie przed Jezusem Eucharystycznym polecając Bożemu Miłosierdziu osoby trwające w grzechu ciężkim prosząc o ich nawrócenie.
         Modlimy się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynicy Zdroju od poniedziałku do piątku w godz. 10.30-19.00 a w czasie zimowym od 10.30-17.00
         Modlitwa przebiega wg określonego porządku:
·         Modlitwa kerygmatyczna  /ze Słowem Bożym i prośbą o dar przebaczenia/
·         Intencje stałe
·         Modlitwa o ochronę do św. Michała Archanioła.
·         Przedstawienie intencji nadesłanych przez potrzebujących
·         Dowolna modlitwa [różaniec, koronka, litanie, lub trwanie w ciszy]
        
         Przynależeć do naszej grupy można bezpośrednio: mieszkając w Krynicy lub okolicach, lub pośrednio - zgłaszając chęć przynależności i trwania przez godzinę w miejscu wieczystej adoracji w innej miejscowości*.  Formularze zgłoszeń są umieszczone na naszej stronie internetowej.

* Jeżeli nie ma w danej miejscowości kaplicy adoracji wieczystej można adrować Jezusa przy zamkniętym tabernakulum.

 

W raz w miesiącu sprawowana jest Msza św. w podanych intencjach i w intencji osób modlących się.