A A A

Nasza modlitwa

 
Modlitwa kerygmatyczna
 Jezusie Synu Dawida ulituj się nade mną… Łk 18.38

Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Staję przed Tobą twarzą w Twarz i polecam Twojemu miłosierdziu tych, których kochasz, a którzy chorują.

         Słowo Twoje mówi:
Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie że otrzymacie…. Mk 11.24

W tym wstawiennictwie niech się święci Imię Twoje uwielbiam Cię dziś. W Twoim Imieniu jest zbawienie każdego i wszystkich.

         Ojcze nasz, przebacz mi dziś wszystkie moje winy, daj mi dar przebaczenia wszystkim, którzy zawinili przeciwko mnie… Daj również dar przebaczenia tym, którzy Ciebie proszą o uzdrowienie ciała i duszy.

         Otwieram dziś moje serce - króluj w nim. Otwórz serce tych, którzy potrzebują Twojej uzdrowieńczej miłości -  Jesteś moim jedynym Panem.

         Ojcze nasz. Poślij dziś Jezusa na drogę życia mojego i życia tych, którzy oczekują Twojego ojcowskiego dotknięcia….

         Ojcze nasz, Twoją wolą jest, aby wszyscy zostali zbawieni. Ulecz więc wszystkie rany naszych serc zadane nam przez grzech. Twoja miłość nigdy nie ustaje, ona wszystko zwycięża.

         Ojcze daj nam nowe serce, odnów każdego z nas mocą Ducha Świętego, niech w każdym „dziś” Twój Duch zstępuje – ucząc nas  wiernej i skutecznej modlitwy. Pragniemy stawać się świadkami Zmartwychwstałego Pana Jezusa, Twojego Umiłowanego Syna.

         Maryjo, pokorna Służebnico Pańska. Matko naszego Pana i Matko nasza, pełna łaski. Patronko naszej parafii. Czuwaj nad naszą grupą modlitwy wstawienniczej, aby wszystkie nasze modlitwy służyły ku chwale Bożego majestatu.

         Uwielbiamy Cię Boże miłości, który wszystko możesz…
 
 
Intencje stałe
 
 
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi… tej ziemi”.
 
- we wszystkich intencjach Maryi, o pokój na świecie oraz ducha Nowej Ewangelizacji dla Kościoła w Polsce i na świecie; o ducha modlitwy i odnowy Towarzystwa Jezusowego; o jedność w Kościele oraz za wszystkich wyznawców Chrystusa prześladowanych z powodu wyznawanej wiary.
 
- we wszystkich intencjach Ojca św. Franciszka; naszego biskupa Andrzeja Jeża, a także za osoby odpowiedzialne za Kościół Chrystusowy – o ochronę ich posługi, światło Ducha Świętego, ducha męstwa i radykalizmu wobec współczesnych zagrożeń wiary.
 
- w intencji kapłanów, misjonarzy, oraz w intencjach nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Panie, daj nam ŚWIĘTYCH KAPŁANÓW. Udziel im hojnie darów Swego Ducha, aby z miłością i pokorą wiernie wypełniali swoje posłannictwo w świecie. Błogosław Panie Jezu i ochraniaj posługę opiekunów naszej wspólnoty Ks. Pawła i Ks. Tomasza, a także naszych egzorcystów i kapłanów posługujących modlitwą uwolnienia. Polecamy Ci Panie osoby modlące się za kapłanów w apostolacie Margaretka.
 
- o odnowę moralną i duchową polskiej ziemi, w intencji rządzących oraz osób odpowiedzialnych za losy naszego kraju. Chroń Panie naszą ojczyznę przed zgorszeniem i zgubną ideologią, która dąży do całkowitego rozkładu moralnego społeczeństwa.
KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA NAMI
 
- w intencji rodzin – aby były szkołą prawdziwych wartości ludzkich i chrześcijańskich, gdzie kształtuje się prawe sumienie i wychowuje młode pokolenie w duchu WIARY, PRAWDY I MIŁOŚCI. Aby rodzina była szkołą godności i broniła szacunku każdej ludzkiej osoby, broniła życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Ochraniaj Panie dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
 
- w intencji dzieci i młodzieży – aby Chrystus, który jest Drogą, Prawdą i Życiem wkroczył w ich codzienność przemieniając serca na kolejnych niełatwych etapach życia, które niejednokrotnie oparte jest na pseudowartościach. Pobłogosław Panie Jezu i ochraniaj Grupę Modlitwy dzieci Fatimskich, która modli się w intencjach Maryi.
 
Matko podaj dzisiaj swoje dłonie dzieci proszą… ratuj je… i cały świat
 
 - o Boże miłosierdzie dla trwających w grzechu ciężkim, w intencji tych, których zbawienie jest zagrożone. Zawierzamy Ci Panie wspólnotę „z Maryją ratuj człowieka” i Jasnogórskie Centrum modlitwy zawierzenia.