A A A

Regulamin

 
 
1. Charyzmatem naszej grupy jest modlitwa o łaskę nawrócenia,  zatem intencje o pomyślność, realizację własnych planów życiowych, czy za dusze zmarłych nie będą uwzględniane.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawy błędów ortograficznych, stylistycznych, bądź zmiany formy i treści podanej intencji.
 
3. W związku z dużą ilością napływających próśb nie jesteśmy w stanie korygować wszystkich wpisów, prosimy więc o poprawność ortograficzną i stylistyczną.

4. Prośby w których imiona Boże pisane są z małej litery nie będą autoryzowane.

5. Prosimy o podawanie swojego imienia, a nie posługiwanie się nickiem, czy pseudonimem, z szacunku dla Jezusa, do którego kierujemy prośby.

6. Prosimy również aby intencje nie były pisane wyłącznie "DUŻYMI LITERAMI", gdyż ta forma ekspresji jest traktowana jako "krzyk" i nie ma uzasadnienia.

7. Prosimy o jasne wyrażenie intencji, abyśmy wiedzieli o co mamy się modlić. Wpisy bez określenia przedmiotu modlitwy nie będą autoryzowane.
 
8. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść podawanych intencji.