A A A

Dzień Pokutny

DZIEŃ POKUTNY

W Roku Miłosierdzia, w którym równocześnie obchodzimy1050 rocznicę chrztu Polski, pragniemy w naszych wspólnotach Odnowy,18 marca przeżyć jako „Dzień Pokutny”. Byłby on czasem przebłagania za grzechy oraz zaniedbania naszego narodu na przestrzeni wieków, począwszy odchwili otrzymania łaski chrztu. Dzień ten będzie zanurzaniem Ojczyzny w oceanie Bożego Miłosierdzia.
Zamierzamy podjąć w tym dniu:
·    Modlitwę przebłagalną np.różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Litanię Narodu Polskiego, Drogę Krzyżową, Litanię do Krwi P.Jezusa.
Dobrze byłoby też tego dnia uczestniczyć(w miarę możliwości) we Mszy świętej ofiarując jąw intencji Ojczyzny
·      Umartwienie np. post o chlebie i wodzie, odmówienie sobie ulubionej potrawy, ograniczenie w przyjmowaniu pokarmów, rezygnacja z oglądania telewizji, słuchania muzyki

Inicjatorem „Dnia Pokutnego” jest Stowarzyszenie„Nowa Ewangelizacja”, wywodzące się ze środowiska Odnowy i współpracujące z nim.
Droga profetyczna:
ü    2003r –przesłanie w zespole prorockim, tożsame z rozeznaniem Małgosi Topolskiej, ówczesnego krajowego koordynatora świeckiego Odnowy
ü    2008r – pierwsza próba odpowiedzi na Boże wezwanie, podjęta przez 28 diecezji
ü    2010r – kolejna próba podjęta w 5 rocznicę śmierci Jana Pawła II
ü    2015r- rozeznanie egzystencjalne: rozpoczęcie Roku Miłosierdzia, przeżywanego w naszej Ojczyźnie w 1050rocznicę chrztu Polski; ponadto obecna kondycja naszego kraju, który potrzebuje Bożego błogosławieństwa
ü    2016r – kolejny rok Wielkiej Nowenny przed 100 rocznicą objawień w Fatimie, gdzie Maryja wzywała m.in. do modlitwy przebłagalnej
Tekst wiodący: Ez 37,1-14

W przyszłości „Dzień Pokutny” byłby podejmowany każdego roku w okresie Wielkiego Postu nie tylko w grupach Odnowy, ale także w innych środowiskach, obejmując stopniowo całą Ojczyznę.
Dlatego już w tym roku chcemy zaprosićwszystkich, a zwłaszcza osoby z innych ruchów, stowarzyszeń, bractw, szkół ewangelizacji itp., aby z nami podjęli przebłaganie, które otwierazdroje Bożego błogosławieństwa.Litania Narodu Polskiego(wybrane fragmenty)
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Nad Polską, Ojczyzną naszą – zmiłuj się, Panie
Nad narodem męczenników – zmiłuj się, Panie
Nad ludem zawsze wiernym Tobie – zmiłuj się, Panie
Jezu nieskończenie miłosierny – zmiłuj się nad nami
Jezu nieskończenie mocny – zmiłuj się nad nami
Jezu, Nadziejo nasza – zmiłuj się nad nami

Maryjo Bogarodzico, Królowo Polski – módl się za nami
Winy królów naszych – przebacz, o Panie
Winy magnatów naszych – przebacz, o Panie
Winy szlachty naszej – przebacz, o Panie
Winy rządzących krajem – przebacz, o Panie
Winy kierujących ludem – przebacz, o Panie
Winy pasterzy naszych – przebacz, o Panie
Winy ludu naszego – przebacz, o Panie
Winy ojców i matek naszych – przebacz, o Panie
Winy braci i sióstr naszych – przebacz, o Panie
Winy całego Narodu Polskiego – przebacz, o Panie
Głos krwi męczenników naszych – usłysz, o Panie
Głos krwi żołnierzy naszych – usłysz, o Panie
Brzęk pękających kajdan naszych – usłysz, o Panie
Płacz matek i żon – usłysz, o Panie
Płacz wdów i sierot – usłysz, o Panie
Płacz dzieci katowanych za polski pacierz – usłysz, o Panie
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny – usłysz, o Panie
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi – usłysz, o Panie
Wołanie krzywdzonego roboczego ludu – usłysz, o Panie
Cierpienia i trudy gnębionego w czasach wojen Narodu – usłysz, o Panie
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów – usłysz, o Panie
Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża, Radomia i kopalni „Wujek” – usłysz, o Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

Boże Ojcze, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „bierzmowania dziejów”, udzielonego Narodowi przez św. Jana Pawła II w 1979 roku, Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen